Test ve Değerlendirmeler

Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kişi ile ilgili her yönüyle kısa zamanda değerlendirme yapabilmeyi sağlayan psikolojik testlerden, mevcut ihtiyaca göre farklı alanlarda istifade edilmektedir. Merkezimizde uyguladığımız testler:

 • Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği( WISC-IV)
 • Sosyal İletişim Alan Tarama Testi(SIATT)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Bender Gestalt Motor Algı Testi
 • Peabody Resim-Kelime Eşleştirme Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Projektif Testler (CAT,FAT,TAT)
 • Denver II Gelişim Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Kent EGY Testi
 • Frankfurter Dikkat-Konsantrasyon Testi
 • Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi