Ergen Danışmanlığı

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Bireysel farklılıklarla birlikte ortalama 12-21 yaş arasını kapsar. Ruhsal, fiziksel, sosyal olgunlaşma olarak da tanımlayabileceğimiz ergenlik dönemi hızlı bedensel değişimlerin yaşandığı, kimlik duygusunun oluşmaya başladığı bir dönemdir.

Kimlik duygusunun gelişiminde nereye ait olduğunu bulmaya çalışma, yeni bedene uyum sağlama, çevreye uyum sağlamayla birlikte baş etmede zorlanılabilecek bir takım sorunlar da beraberinde gelebilir.

Okul problemleri, geleceğe ilişkin plan ve güçlükler, toplumsal ilişkilerde zorluklar yaşaması ergenin hem kendi içinde hem de çevreyle iletişimlerin çatışmaların yaşanabileceğini göstermektedir.

Hal böyle olunca aileler de sürecin içine dahil olmakta ve sözü edilen güçlükler tüm aile dinamiğini etkilemekte, sonuç olarak dönem bir kriz dönemi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uyum sürecinde bir takım güçlüklerin olması sıkça karşılaşılan ve normal kabul edilen bir durumdur. Ancak bu dönemde ortaya çıkan problemlerin erken tanınması ve profesyonel yardım alınması dönemin daha az hasarla atlatılması için önemlidir.

 • Psikolojik ve fizyolojik değişimlere uyum sağlama
 • Duygusal ve davranışsal sorunlar
 • Sosyal uyum sorunları (arkadaş ilişkileri, otorite çatışmaları, sosyal uyumsuzluk)
 • Aile içi iletişim sorunları
 • Gelişen ve değişen bedenini kabullenmek
 • Ekonomik bağımsızlığa hazırlanmak
 • Cinsel Gelişim Süreçleri
 • Motivasyon
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Sınav Performans Kaygısı
 • Depresyon