Aslı Erşan Gencer

Klinik Psikolog

Aslı Erşan Gencer

Klinik Psikolog Aslı ERŞAN GENCER lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2017 yılında tamamladı.

2018 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığı Klinik Psikoloji Doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir.

Lisans eğitim sürecinde stajını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı ve eğitimi süresince sürecinde Şizofreni Dernekleri Federasyonunda gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirdi.

Gazi Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı.

Doktora sürecindeki süpervizyon kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde çalışan personellere, üniversite hastanesinde danışanlara, ADÜ Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerine psikoterapi hizmeti verdi.

Ayrıca Aydın Umut Yaşam Destek Merkezi’nde psikoterapi hizmeti verdi.

Yetişkin ve ergenlere yönelik psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Eğitimler

  • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi(Lütfü Özdemir)
  • Psikolojik Testler Eğitimi(Dr. Aziz Zorlu)
  • Travma ve Dışavurumcu Sanatlar Terapisi Eğitimi (Dr. Cathy Malchiodi)
  • Kayıp ve Yas ile Çalışma Eğitimi(Robert A. Neimeyer )
  • Doktora Eğitimi Kapsamında Alınan Psikoterapi Eğitimleri:
  • Davranış Terapisi
  • Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Sorun Çözme Terapisi
  • Kişiler Arası İlişkisel Rol Analizi Terapisi
  • Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi

Uyguladığı Testler

MMPI, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Tematik Algı Testi (TAT), Rorschach Testi

Rotter Cümle Tamamlama Testi, D2 Dikkat Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Porteus Labirenler Testi, Bir İnsan Çiz Testi , Gessel Gelişim Figürleri Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Peabody Resim Kelime Testi

Zihinsel İşlev Testleri

MMSE (Mini Mental), WMS ,Benton ,Bender Gestalt, FAB

Çalışma Alanları

Kaygı Bozuklukları,Depresyon Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluklar , Cinsel İşlev Bozuklukları, Ağrı Bozuklukları, Beden Algısı Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Travma, Stres, Kronik Yorgunluk, Sosyal Kaygı, Özgül Fobiler, Duygu Düzenleme Güçlükleri, Öfke Kontrol Sorunları, Boşanma Adaptasyon Sorunları, Emeklilik Adaptasyon Sorunları, İletişim Sorunları, Yakın ilişki Sorunları, Karar verme Sorunları, Aldatılma, Ebeveynlik, Kimlik Bocalaması